ब्यवस्थापन समुह:

यस वित्तीय संस्थाको दैनिक कार्य संचालन लाई प्रभावकारी वनाउन निम्नानुसारको ब्यवस्थापन समुह प्रतिवद्ध रहनेछ ।

नामसंस्थागत पदकैफियत 
श्री किरण कुँवर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत  
     
श्री पदम बहादुर घिमिरे  मुख्य अधिकृत   
     
श्री दीपेन्द्र बन्जाडे अधिकृत बित्त तथा कार्यसञ्चालन बिभाग प्रमुख  
     
 श्री किशोर जङ्ग ठकुरी जु. अधिकृत  जनशक्ति व्यवस्थापन बिभाग प्रमुख  
     
नविन थापा  आई.टी बिभाग प्रमुख  
     
यबनिधि तिवारी  जु. अधिकृत (सामान्य सेवा बिभाग प्रमुख  

कार्यक्रम

हाम्रा कार्यक्रमहरु विधिवतरुपमा सञ्चालन भएको यहाँहरुलाई सहर्ष जानकारी गराउँछौं । 

FaceBook LikeBox